İş Güvenliği Nedir?                     

                         

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.                                                    

                                                              

Hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır.                                                              

Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmek gerekmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.                                               

                                                              

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu ile işyerlerinin tehlike sınıflarına göre bir İş Güvenliği Uzmanı ile çalışmaları zorunlu hale gelmiştir.                                                    

                                                              

İş Güvenliği Uzmanı olarak verilecek hizmetler;                                                

- Çalışanlara kanundan kaynaklı ve bunun dışındaki İSG eğitimlerinin verilmesi                                                            

- İşyerlerinden ya da işin doğasından kaynaklı risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi                                                      

- Acil durum planlarının ve talimatlarının hazırlanması                                                    

- İşyerlerinin İş Güvenliği ile her türlü faaliyeti için rehberlik yapılması                                                          

- İş sağğı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin işverene yazılı olarak bildirilmesi                                                    

- İş Güvenliği danışmanlığı