Hizmetler

kalite1Yönetim Sistemleri Danışmanlığı - (dokümantasyon - sistemin kurulması - çalıştırılması - denetlenmesi - belgelendirilmesi)                 

                * ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi      

                * ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi    

                * OHSAS 18001 İş Sağğı ve Güvenliği Yönetim Sistemi   

                * ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi     

                * ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi       

                * ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi     

                * ISO 16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi     

                * ISO 17020 Muayene Kuruluşları Akreditasyonu

                * Entegre Yönetim Sistemi  

                * ITU (İyi Tarım Uygulamaları)            

                * BRC     

                * GLOBALGAP       

                * TSE - TSEK          

 

 

                              

CE ve EC Belgeleri Danışmanlığı                          

                * CE        

                * EC        

                              

Marka - Patent - Faydalı Model                           

                * MARKA TESCİL   

                * PATENT              

 

İş Güvenliği Uzmanı olarak verilen hizmetler;                                                   

- Çalışanlara kanundan kaynaklı ve bunun dışındaki İSG eğitimlerinin verilmesi                                                            

- İşyerlerinden ya da işin doğasından kaynaklı risklerin ve tehlikelerin belirlenmesi                                                      

- Acil durum planlarının ve talimatlarının hazırlanması                                                    

- İşyerlerinin İş Güvenliği ile her türlü faaliyeti için rehberlik yapılması                                                          

- İş sağğı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin işverene yazılı olarak bildirilmesi                                                    

- İş Güvenliği danışmanlığı   

                              

Diğer Danışmanlık konuları                  

                * ÇEVRE DANIŞMANLIĞI (ÇEVRE GÖREVLİSİ)     

                * Kosgeb, Tübitak, Ekonomi Bakanlığı vb. devlet destekleri              

                * Teknik danışmanlık            

                              

                              

            

Temel Yönetim Sistemleri eğitimleri, Dokümantasyon hazırlama eğitimleri, İç Denetçi eğitimleri;

                  * ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi                                        

                  * ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi                              

                  * ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi                   

                  * OHSAS 18001 İş Sağğı ve Güvenliği Yönetim Sistemi     

                  * Entegre Yönetim Sistemleri

                              

 İş Güvenliği eğitimleri

                  * Temel İSG eğitimleri

                  * İş Güvenliği mevzuat eğitimleri

                  * Acil durumlar eğitimi

                              

Çevre mevzuatı eğitimleri

                  * Atık yönetimi eğitimleri