İçerikler

Günümüz ekonomik yaşamında, bir danışmanla çalışmak, olağan bir durumdan öte bir zorunluluk haline gelmiştir. Öğüt verme işi insanlık tarihi ile yaşıtsa da yönetim danışmanlığının dünyadaki geçmişine baktığımızda henüz yüz yıllık bir tarihi olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle Yönetim Danışmanlığı hizmeti genç bir çalışma alanıdır.

Yönetim Danışmanlığı, son elli yıldır Avrupa ve Amerika' da hızlı bir gelişim göstermesine karşın, ülkemizde henüz tam anlamıyla anlaşılmış bir kavram değildir.

Literatüre göre Yönetim Danışmanlığı:
"Firma organizasyonunda, yönetim sorumluluğu bulunmayan, danışmanlık beceri ve niteliklerine sahip örgüt dışı kişiler tarafından karmaşık sistem anlayışına dayanan, işletme problemlerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve gerektiğinde uygulama desteğini içeren kişisel beceri ve yeteneklere dayanan hizmetlerdir."

Uygulamaya bakıldığında ise; yönetim danışmanının sadece belirli yönetim sorunlarını çözmeye çalışmadığı, aynı zamanda bir şirketin sahip olabileceği diğer ekonomik problemlerle de ilgilendiği görülmektedir.

Genellikle firmalar ekonomik performanslarını artırmak için yardıma ihtiyaçları olduğunda yönetim danışmanına başvururlar. Bir şirketin ekonomik performansının iyileştirilmesi, pazarlamada, maliyetlerde, üretimde, organizasyon ya da yönetimde değişikliklerle gerçekleştirilebilir. Bu nedenle şirketin yönetimi ile ilgili danışmanlık, yönetim danışmanlığının sadece bir unsurudur.

Bir Yönetim Danışmanı Sizin İçin Ne Yapar?
1- Rekabet gücünü arttırır.
2- Uluslararası pazarlara hazırlar.
3- İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
4- Maliyeti azaltır.
5- Ciroyu arttırır.
6- Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
7- Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
8- Finansal kaynak alanlarını arttırır.
9- Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
10- Müşteri portföyünün geliştirilmesini sağlar.
11- Fizibilite çalışmaları hazırlar.
12- Verimliliği arttırır.
13- Vergi yükünü azaltır.
14- ISO 9000, 14000, 22000, OHSAS 18000 gibi Yönetim Sistemleri sertifikalarını almaya hazırlar.
15- İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
16- Bilgi sistemlerini geliştirir.

 

Yönetim danışmanı hizmet alanları nedir?

  • Stratejik ve Örgütsel Geliştirme
  • Mali ve İdari Sistemler
  • İnsan Kaynakları
  • Üretim ve Hizmet Yönetimi
  • Pazarlama ve Kurumsal İletişim
  • Bilgi Teknolojisi ve Sistemleri
  • Proje Yönetimi
  • Ekonomik ve Çevresel Etüdler