İçerikler

topbox1

Yönetim sistemleri nedir?

Yönetim sistemi; kuruluşunuzun ilkelerini, prosedürlerini ve faaliyetlerini yönetmeye ve sürekli olarak geliştirmeye yönelik faaliyetler bütünüdür.

Bir yönetim sistemi, kuruluşun işlemler yapısını, analitik bakış açısını, stratejilerle ve hedefler yönetimini organize eder ve sağlar.

Yönetim sistemleri neden önemlidir?

Dünyada her alanındaki gelişmeler; kuruluşları bir yarışa itmekte ve çeşitli güçlüklerle baş etmek zorunda bırakmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir:

  • Kârlılık
  • Rekabetçilik
  • Küreselleşme
  • Değişim hızı
  • Adaptasyon yeteneği
  • Büyüme
  • Teknoloji

 

Mevcut dünya düzeninde ayakta kalabilmek, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşecektir. Bu da işletmelerde; tasarım aşamasından başlayarak; personel eğitimi, hammadde girdisi, üretim, stok, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen Yönetim Sistemleri uygulamalarıyla olacaktır.